லோகமாதேவியின் பதிவுகள்

Month: January 2022

தாமரையும் அல்லியும்!

நீர்வாழ் பல்லாண்டுக் கொடித்தாவரமான தாமரையின் அறிவியல் பெயர் நெலும்போ நூசிஃபெரா (Nelumbo nucifera).  இது நெலும்போனேசி குடும்பத்தை சேர்ந்தது. தாமரை மலர் பண்டைய இந்தியா மற்றும் எகிப்து மேலும் படிக்க…

சோளபாப்பியும், ஓபியம் பாப்பியும்

“ஃபிளாண்டர்ஸ் கல்லறைச் சிலுவைகளுக்கிடையில் காற்றில் ஆடுகின்றன  பாப்பிச்செடிகள், துப்பாக்கிச் சத்தங்களுக்கிடையே மெலிதாக கேட்கிறது இத்தனைக்கும் பிறகும் பாடிக்கொண்டிருக்கும் வானம்பாடிகளின் குரல், சில நாட்களுக்கு முன்பு வரையிலும் உதயத்தையும், மேலும் படிக்க…

குன்றிமணி-கொல்லும் அழகு

மாட்டிறைச்சிக்காக நடைபெறும் கால்நடை திருட்டு , மாட்டிறைச்சி உண்பது ஆகியவை  நவீன இந்திய அரசியலில் சூடான விவாதங்களுக்கு உரியவை, எனினும் 1800’ல் இருந்து இந்தியாவில் நிகழ்ந்த கால்நடை மேலும் படிக்க…

© 2022 அதழ்

Theme by Anders NorenUp ↑