லோகமாதேவியின் பதிவுகள்

Category: தினமலர் (Page 1 of 3)

மயக்கும் சுவை, மணம்!

‘வெனிலா’ (Vanilla) என்றதும் சுவையும், மணமும் நிறைந்த ஐஸ்கிரீம் நமக்கு முதலில் நினைவுக்கு வரும். வெனிலா மெக்சிகோவைத் தாயகமாகக் கொண்டது. மரம், செடிகளில் பற்றிப் படர்ந்து கொடியாக மேலும் படிக்க…

சூழல் சீர்கேடு: ‘புற்றுநோய் ரயில்’

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அதிகளவில் பயன்படுத்தப் படும் பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளே, புற்றுநோய்க்கு காரணம். பருத்திப் பயிர்கள் ஆறு மாத காலத்தில் அறுவடைக்குத் தயாராகும். இதற்கு சுமார் ஏழு மேலும் படிக்க…

பச்சை, புழுங்கல் என்பது என்ன?

பச்சரிசி (ரா ரைஸ் – Raw Rice)நெல்லை அறுவடை செய்து, உலர்த்தியபிறகு, வேக வைக்காமல், நேரடியாக ஆலையில் அரைத்து அதன் உமி, தவிடு நீக்கப்படுவதால் கிடைக்கும் அரிசி. மேலும் படிக்க…

அல்லி ராணி!

அமேசான் நீர் அல்லி ஆங்கிலப் பெயர்: ‘அமேசான் வாட்டர் லில்லி’ (Amazon Water Lily)தாவரவியல் பெயர்: விக்டோரியா அமேசானிகா (Victoria amazonica) அமேசான் நீர் அல்லி, ‘நிம்பேயேசியே’ மேலும் படிக்க…

பூமியின் நுரையீரல்

உலகின் பெரிய மழைக்காடு அமேசான் மழைக்காடுகள். தென் அமெரிக்காவின் அமேசான் படுகையில் பரவிப்படர்ந்திருக்கிறது. இதன் பரப்பளவு 70 லட்சம் ச.கி.மீ.இது பிரேசில், கொலம்பியா, பெரு, வெனிசுலா, ஈக்வடார், மேலும் படிக்க…

பூண்டுகளுக்குத் திருவிழா!

உலகின் மிகத்தரமான பூண்டு உற்பத்தி செய்யும் கலிஃபோர்னியாவின் கில்ராய் (Gilroy) நகரம் ‘உலகின் பூண்டுத் தலைநகரம்’ என்றழைக்கப்படுகிறது. ‘கில்ராய் பூண்டுகள்’ உலகப் பிரசித்தம் பெற்றவை. பூண்டு சாகுபடிக்குத் மேலும் படிக்க…

கொல்லும் அழகு

சூரியப் பனித்துளிஆங்கிலப் பெயர்: ‘கேப் சன்டியூ’ (Cape Sundew)தாவரவியல் பெயர்: ‘டிரோசெரா கேபன்சிஸ்’ (Drosera capensis) ஊனுண்ணித் தாவரங்களில் மிக அழகானது ‘கேப் சன்டியூ’. பசுமைமாறாத பல்லாண்டுத் மேலும் படிக்க…

நான் உயரமான கள்ளி!

யானைக்கள்ளிஆங்கிலப் பெயர் : ‘எலிஃபன்ட் காக்டஸ்’ (Elephant Cactus)தாவரவியல் பெயர்: ‘பகிசிரியஸ் பிரிங்லி’ (Pachycereus pringlei)வேறு பெயர்கள்: ‘கார்டான்’ (Cardon), ‘மெக்சிகன் ஜயன்ட் காக்டஸ்’ (Mexican Giant மேலும் படிக்க…

தாவரங்களின் தோழன்

 எறும்புகள் ‘ஃபோர்மிசிடே’ (Formicidae) உயிரினக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. எறும்புகளில் 10,000 வகைகளும், கிட்டத்தட்ட 22,000 சிற்றினங்களும் இருக்கின்றன. தாவரங்களுக்கும் எறும்புகளுக்கும் உள்ள உறவு மிகச்சிறப்பானது. பயறு வகைத் மேலும் படிக்க…

மாவுச் சத்துகளின் வங்கி

மரவள்ளிஆங்கிலப் பெயர்கள்: Tapioca – டாபியோகா, Cassava – கசாவாதாவரவியல் பெயர்: Manihot esculenta – மணிஹாட் எஸ்குலேன்ட்டாவேறு பெயர்கள் : குச்சிக் கிழங்கு, ஏழிலைக் கிழங்கு, மேலும் படிக்க…

« Older posts

© 2022 அதழ்

Theme by Anders NorenUp ↑